آزمایش خاک مکانیک خاک ژئوتکنیک

آزمایش خاکSoil Test


آزمایشگاه مکانیک خاک Soil Mechanics Laboratory


آزمایش خاک و مراحل ارائه خدمات در قرار دادهای مکانیک خاک و بررسی مطالعات ژئوتکنیکی :

بازرسی و ارزیابی پروژه

ارزیابی دسترسی ها و محدودیت های موجود جهت اسقرار حفار
استقرار دستگاه حفاری در صورت حفاری ماشینی و یا استقرار نفرات در صورت گمانه دستی
انجام عملیات فیلم برداری و عکس در حین عملیات حفاری
آزمونهای صحرایی مورد نیاز ( نفوذ استاندارد ، دانسیته ، برش برجا ،بارگذاری و.....
تهیه ازبیلت محل گمانه ها
انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی خاک
نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه
انجام آزمایشات لازم جهت تعیین ظرفیت باربری و تنش و .......
تنظیم دفترچه مکانیک خاک به صورت انگلیسی و فارسی مکتوب و مجلد به همراه CD
در صورت نیاز دریافت تاییده از سازمانهای ذیربط  
شایان ذکر است در صورت درخواست و تمایل کارفرما امکان افزایش یا کسر موارد بیشتری به این شرح خدمات خواهد بود .


مراحل اداری انجام آزمایش خاک در پروژه های شهری :
در صورت برقراری "هم‌زمان" دو شرط زیر پرونده نیاز به آزمایش خاک ندارد:
1- متراژ زیربنا کمتر از 2000 مترمربع
2- ساختمان با کمتر از 6 سقف

🔘برای سایر پرونده‌ها مطابق یکی از دو حالت زیر آزمایش خاک انجام می‌شود:

➖حالت اول) پرونده‌هایی که اولین فیش صادره آن‌ها قبل از 93/02/20 است.
▪️در این حالت با لحاظ موارد زیر نیازی به ارائه برگ سبز از طرف شرکت آزمایشگاه خاک و درنتیجه استعلام آن نیست:
1- درصورتی‌که طبق گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک، تیپ زمین از نوع دو باشد، اخذ تأییدیه از ستاد بحران الزامی است.
2- درصورتی‌که طبق گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک، تیپ زمین از نوع سه و یا چهار باشد، تأییدیه از هیچ سازمانی لازم نیست و ارسال گزارش از طرف شرکت آزمایشگاه خاک معتبر به همراه نامه گواهی امضاء آن شرکت برای اخذ جواز کفایت می‌کند.
➖حالت دوم) پرونده‌هایی که اولین فیش صادره آن‌ها بعد از 93/02/20 است.
▪️در اين حالت برای انجام آزمایش خاک لازم است برگ سبز از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک صادر و توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر استعلام و تأییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اخذ شود.
▪️روند انجام مراحل آزمایش خاک به شرح زیر است:
1- ارسال فرم شروع حفاری از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شروع عملیات حفاری.
2- نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های در محل و آزمایشگاهی پروژه و تهیه گزارش.
3- ارائه برگ سبز از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک و ثبت آن در دفتر خدمات الکترونیک شهر توسط مالک (قابل‌ذکر است که پیش‌نیاز ثبت برگ سبز مکانیک خاک، صدور فیش تراکم شهرداری است).
4- ارسال گزارش توسط شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اخذ تأییدیه آن.


خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک :


برای انجام عملیات های مانند راه سازی سد سازی ابنیه کانال ها و سایر عملیات های عمرانی برای تحلیل رفتار های خاک و یا به عبارتی مکانیک خاک محل احداث پروژه عمرانی آگاهی از پارامترهای خاک محل پروژه امری حیاتی به حساب می آید .که برای تعیین و بدست آوردن این پارامترها و رفتارهای خاک محل نیاز به آزمایشاتی میباشد که مختصرا در ذیل قید گردیده :
1-ارزیابی و شناسایی ساختگاه شامل حفاری گمانه شناسایی و انجام آزمایشهای صحرائی و بررسی مسائل زمین شناسی مهندسی وفق جزئیات ذیل:
1-1-حفر گمانه ماشینی به روش آبشویی
1-2-حفر گمانه دستی
1-3-انجام تست نفوذ استاندارد(spt) و تهیه نمونه های لازم جهت مطالعات آزمایشگاهی( در صورت امکان بصورت دست نخورده) در فواصل مورد نیاز در عمق گمانه
1-4- تعیین دانسیته خاک در محل و بررسی تراز آب زیر زمینی
1-5- تشریح و شناسایی خاک در عمق گمانه
1-6- تعیین توپوگرافی محدوده مورد مطالعه
1-7- انجام آزمایش بارگذاری صفحه
1-8- انجام آزمایش برش برجا
2- تعیین پارامترهای مکانیکی و رفتاری خاک در آزمایشگاه
2-1- آزمایش دانه بندی و هیدرومتری و حدود اتربرگ جهت تعیین طبقه بندی خاک وتعیین درصد رطوبت
2-2-تعیین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی با آزمایشات برش مستقیم در جا (f و c,)
2-3-انجام آزمایش تک محوری در صورت تحصیل نمونه دستنخورده
2-4-آزمایش تحکیم جهت تعیین ضرایب CcوCs در صورت لزوم
2-5- تعیین ضریب عکس العمل پی Ks
2-6-تعیین ضرایب الاستیسیته ،پواسون و مدول برشی خاک
2-7- انجام آزمایش C
2- انجام طراحی های ژئوتکنیکی
3-1- تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی در انواع مختلف و پی عمیق
3-2-تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت استاتیک و دینامیک
3-3-طبقه بندی نوع زمین براساس آیین نامه 2800
3-4-تعیین فاصله محل طرح و ارائه مشخصات لرزه ای گسل های نزدیک پروژه و تعیین شتاب مبنای طرح
3-5-بررسی واعلام محل عبور قنوات احتمالی و فواصل آن ها تا محل طرح
3-6-تعیین ضریب نفوذپذیری خاک براساس پارامترهای تجربی
4-تهیه گزارش مدون ژئوتکنیکی
4-1-تهیه و ارائه گزارش ژئوتکنیک به کارفرما و مشاور طراح پروژه و شهرداری

برای دانلود فایل ، لینک زیر را کلیک نمایید :

آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک
شرح انواع روش‌های حفاری و گمانه زنی صحرایی :
روش آبشویی ، مغزه گیری و .....
هدف اصلی در تمام روش‌های گمانه زنی به دست آوردن نمونه‌های شاهد از لایه‌های زیرسطحی در اعماق مختلف است. هر یک از این روش‌های حفاری برای شرایط مختلفی از خاک و سنگ مناسب هستند و بنابراین در هر پروژه بیش از یک روش ممکن است مورد نیاز باشد.
حفاری با مته حلزونی پیوسته توپر:
حفاری با مته حلزونی توپر، ساده‌ترین روش گمانه زنی است که تنها دارای دو مولفه پایه است، سرمته حفار و مته حلزونی. سرمته در نوک ساقه مته حفار قرار گرفته که خود ساقه از حلزونی‌های مجزایی تشکیل شده که به یکدیگر متصل شده‌اند. هنگام دوران، سرمته خاک را شل نموده و بریده‌ و حلزونی‌ها خاک را به بالای گمانه منتقل می‌نمایند. حلزونی‌های ۱/۵ متر طول داشته و قطر خارجی آنها از ۱۰ سانتیمتر تا ۳۵ سانتیمتر متغییر است.
پیشروی مته در داخل گمانه توسط نیروی هیدورلیکی همزمان با دورن مته و سرمته در داخل خاک انجام می‌گیرد. با رسیدن به عمق نمونه برداری، گمانه از قطعات خرد شده خاک تمیز شده و اوگر و سرمته توسط کابل بیرون آورده می‌شوند. سپس وسیله نمونه برداری به داخل حفره گمانه فرستاده می‌شود تا از کف گمانه نمونه گیری نماید. پس از اتمام نمونه برداری‌، سرمته و حلزونی‌های اوگر به داخل گمانه رانده شده و پس از اتصال به سر صفحه حفاری از سر گرفته می‌شود.
حفاری با مته حلزونی پیوسته توخالی:
حفاری با مته مارپیچی توخالی همانند حفاری با مته توپر است زیرا در هر دو مورد پیشروی در خاک توسط مارپیچ‌های مته انجام شده و خاک توسط آنها توسط آنها به بیرون رانده می‌شود. مارپیچ‌ها توخالی هستند . این کار اجازه می‌دهد که با فرستادن نمونه گیر از داخل ساقه مته به پایین نمونه گیری انجام شده و نیازی به خارج کردن اوگر از داخل گمانه نباشد.
سرمته دخلی به میله‌های حفار متصل شده که این میله‌ها در داخل ساقه توخالی قرار گرفته‌اند و سرمته دیگر به انتهای اوگر اصلی متصل می‌شود. هنگام حفاری سرمته‌های داخلی و خارجی به همراه یکدیگر چرخیده و خاک را در کف گمانه برش داده و سست می‌نمایند. خاک‌های برش خرده توسط مارپیچ‌ها به بالای گمانه منتقل می‌شوند. برای نمونه گیری اتصالات میله حفار برداشته شده و میله‌های حفار مرکزی از داخل گمانه بیرون کشیده می‌شوند. سپس نمونه گیر به انتهای میله حفار متصل شده و برای نمونه گیری به کف گمانه فرستاده می‌شود. پس از نمونه گیری سرمته مرکزی بار دیگر به میله‌های حفار متصل شده و با فرستادن آن به داخل گمانه حفاری از سر گرفته می‌شود.
((مزیت اصلی اوگرهای توخالی نسبت به توپر این است که میله‌های حفار مرکزی را می‌توان در هر زمانی جهت انجام نمونه گیری دست خورده‌، دست نخورده یا مغزه گیری از داخل گمانه خارج نمود))
حفاری دورانی با آب یا آبشویی:
اصل بنیادی در این نوع حفاری این است که گل حفاری مخلوطی از آب و بنتونیت است با گردش در داخل گمانه قطعات خرد شده خاک را به سطح منتقل می‌نمایند.
1) مراحل :
1. حفاری گمانه با ترکیبی از ضربه زدن و خرد کردن توسط ادوات حفاری
2. تبدیل قطعات خاک و سنگ به تکه‌های کوچکتر به وسیله مایع تحت فشار
3. ارسال خرده ریزه‌ها به سطح زمین با استفاده از جریان مایع
گل توسط یک پمپ مکیده شده و سپس با فشار از داخل لوله حفاری به سمت پایین رانده می‌شود. پس از تخلیه از طرق سرمته گل حفاری قطعات خرد شده خاک را با خود از حد فاصل جداره گمانه و میله حفاری به سمت بالا حمل می‌نماید. در بالای گمانه گل حفاری پس از عبور از یک سرند به داخل مخزن گل یا حوضچه گل یا حوضچه آرامش ریخته می‌شود. مخزن گل دارای اجزایی متعددی است که به قطعات خرد شده خاک اجازه ته نشین شدن را می‌دهد.
هنگام حفاری به روش دورانی با گل حفاری در خاک‌های بدون چسبندگی یا خاک‌های با قابلیت فرسایش زیاد، از یک غلاف بیرونی برای ایجاد یک سیستم گردشی بسته استفاده می‌شود. غلاف همزمان با حفاری تا رسیدن ‌یک خاک متراکم غیر فرسایشی یا سنگ به داخل رانده می‌شود تا یک سیستم چرخشی بسته ایجاد نماید.
گل حفاری ترکیبی از آب و بنتونیت است که باعث ایجاد دوغابی با چگالی اندکی بیشتر از آب می‌شود. این چگالی بیشتر از ته نشینی قطعات خرد شده خاک در کف گمانه جلوگیری نموده و به حذف راحت آنها کمک می‌نماید. بسیار مهم است که دوغاب غلظت مناسبی داشته باشد زیرا اگر بسیار غلیظ باشد باعث انسداد لوله پمپ شده و در صورتی که کم مایه باشد باعث برجا ماندن قطعات خرد شده خاک در کف گمانه خواهد شد‌. گل حفاری همچنین جداره گمانه را محافظت نموده و بنابراین گمانه بدون غلاف یا کیسینگ (یکی از روش‌هایی است که برای پایدار سازی گمانه در مقابل ریزش استفاده می‌شود و شامل یک استوانه فلزی است که در خاک قرار داده می‌شود) در ماسه قرار گرفته در زیر تراز آب نیز می‌تواند پایدار بماند.
حفاری به روش مغزه گیری:
برای انجام حفاری و نمونه برداری به طور همزمان یک کر بارل یا مغزه گیر در انتهای میله حفار با سرمته دورانی جایگزینی می‌شوند. همزمان با چرخش مغزه گیر و حرکت آن به سمت پایین سرمته یک مقطع حلقه ای از خاک یا سنگ را برش می‌دهد. این مقطع که مغزه نام دارد به داخل محفظه داخلی حرکت نموده و هنگامی که محفظه مغزه گیر پر شد حفاری متوقف شده و محفظه مغزه گیر از داخل گمانه بیرون آورده می‌شود. با باز نمودن محفظه مغزه گیر یک نمونه پیوسته از خاک یا سنگ به دست می‌آید.
حفاری با اوگر باکت جام حفار:
اوگرهای سطلی در جایی استفاده می‌شود که برداشت و تهیه نمونه دست خورده در حجم زیادی از خاک مورد نظر باشد. در این روش یک سطل استوانه‌ای شبیه بشکه به قطر ۶۰ الی ۱۲۰ سانتیمتر در انتهای میله حفاری قرار گرفته و امکان تهیه حجم زیادی از خاک را فراهم می‌کند. سطل نمونه گیر یک استوانه‌ای فلزی روباز است که طولی بین ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر دارد و در ته آن یک یا دو شکاف برای ورود زمین و پیشروی حفاری جاسازی شده است. از این روش حفاری برای حفاری شمع‌ها نیز استفاده می‌شود. ضمن آنکه با توجه به قطر وسیع چاه حفاری شده معمولاً امکان حضور یک نفر در درون چاه به منظور مشاهده مستقیم لایه‌ها و احیاناً نمونه گیری دست نخورده وجود دارد. به رغم مزایای مذکور در خاک‌های غیر چسبنده و زیر سطح آب زیرزمینی استفاده از اوگرهای سطلی به دلیل احتمال ریزش جدار توصیه نمی‌شود. به جز ماسه‌های ریزشی از جام‌های حفار می‌توان در اکثر خاک‌ها و سنگ بستر نرم تا سخت استفاده نمود. در زیر تراز آب هم در صورتی که مصالخ سخت بوده و مستعدد ریزش یا نفوذ آب نباشند می‌توان حفاری نمود. در این حالت‌ها حفاری را می‌توان با پر کردن آب یا گل حفاری ادامه داد. این گل حفاری یا آب با ایجاد هد مثبت باعث کاهش تمایل دیواره‌ها به فرو ریزش و ناپایداری می‌شود.
حفاری با جام اوگر مخصوصاً برای حفاری در مصالح حاوی شن و قلوه سنگ مناسب است زیر جام حفار اغلب در هنگام دوران باعث از جا در آمدن قلوه سنگ‌ها می‌شود.
حفاری به روش پر کاشن:
در سیستم‌های حفاری ضربه‌ای یک چکش سنگین متناوباً بالا برده شده و سقوط داده می‌شود. انرژی ناشی از سقوط وزنه موجب خرد شدن سنگ و حفر گمانه می‌شود. خرده‌های ریزه‌های حفاری در این روش معمولاً توسط جریان سیال تحت فشار به سطح زمین انتقال داده می‌شود. باتوجه به مکانیزم مذکور حفاری ضربه‌ای در زمین‌های نرم و خاک‌های چسنبده آب دار کارایی ندارد.