مکانیک خاک ، آزمایش بتن ، بازرسی جوش

اهداف شرکت

این شرکت در سال 1389 با شماره 385637 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران
با موضوع خدمات فنی وآزمایشگاهی در امور ساخت وساز به ثبت رسیده است.

مهندسی دایان اولین شرکتی است که موفق به دریافت پروانه اشتغال بکارحقوقی پایه 2 حقوقی از وزارت راه و شهرسازی با توجه به تغییر دستورالعمل خدمات فنی و آزمایشگاهی مورخ 1391/9/11 شده است .
هدف اصلی ما کسب درآمد با تکیه بر (توان علمی ، تحقیق ، بررسی و سابقه اجرائی ) اعضا وپرسنل میباشد .
اعضا هیئت مدیره شرکت متشکل از مهندسین متخصص وبا سابقه در زمینه عمران ،آزمایشگاهی و مهندسی مواد هستند


ادامه مطلب

انجام آزمایشات مکانیک خاک ، مقاومت مصالح ساختمان ،
تست بتن ، بازرسی سازه و جوش


مکانیک خاک ، آزمایش بتن ، تست جوشآزمایشگاه خاک، بتن و مصالح