طراحی سایت

آزمایش بتن

آزمایش بتن Concrete Test


آزمایش بتن : مقاومت فشاری بتن Concrete compressive strength test


آزمایشگاه بتن : تست بتن و مصالح ساختمانConcrete and Building Materials Laboratory


آزمایش بتن و اهداف کنترل کیفی و تضمین کیفیت بتن :

آزمایش بتن یا عملیات کنترل کیفیت بتن معمولاً در سه مرحله یا سه روش ممکن است انجام شود:
- کنترل کیفی و آزمایش بتن خمیري (تازه)
- کنترل کیفی بتن سخت شده وآزمایش بتن با تهیه مغزه گیری از بتن (آزمایش بتن مخرب)
- کنترل کیفی بتن سخت شده با آزمایش غیر مخرب بتن ( چکش اشمیت یا اسکن بتن )
مرسوم ترین آزمایش بتن : کنترل کیفیت بتن خمیري یا بتن تازه میباشد ، به انضمام انجام آزمایش روانی بتن (اسلامپ) و تعیین دماي بتن و گاهاً وزن مخصوص بتن و درصد هواي بتن می باشد که با اهداف خاصی این کنترلها صورت می پذیرد.
مرسوم ترین کنترل کیفی بتن سخت شده با تهیه مغزه بتن (آزمونه بتن) سخت شده همان نمونه هاي آزمایشی یا کنترلی (مغزه گیری شده از بتن سخت شده و نگهداري شده در آزمایشگاه با شرایط استاندارد) و مقایسه مقاومت فشاري آن با مقاومت فشاري مشخصه بتن پروژه می باشد.
آزمایش بتن سخت شده که معمول ترین کنترل کیفیت بتن سخت شده درون قطعه، با انجام آزمایش غیر مخرب از بتن و تعیین مقاومت فشاري آن انجام می گردد.
بهرحال علاوه بر کنترل هاي معمول، می توان کنترل هاي دیگري را با اهداف مشخص به انجام رسانید که در پروژه هاي عادي به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

آزمایشگاه بتن و مصالح

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه بتن :

- ارائه طرح اختلاط بتن
- تعیین مقاومت فشاری بتن
- تعیین اسلامپ بتن
- نمونه برداری از بتن تازه در محل
- مغزه گیری از بتن سخت شده (کر گیری )
- انجام آزمایشات غیر مخرب به روشهای آلتراسونیک و حدود مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت
- بررسی و ارزیابی سازه بتنی
- انجام آزمایشات تخصصی خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز باربری و محاسبات سازه ای و...
کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده : شامل سیمان ،سنگدانه،آب
- انجام آزمایشات مربوطه از قبیل دانه بندی ،تعیین وزن مخصوص و مقاومت در برابر سایش ،تعیین رطوبت و غیره....

بخشی از راهکارهای محافظت از یخ زدگی بتن :

نکات ارائه شده بر اساس آئین نامه بتن ایران (آبا)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI306-10) و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (92) و تجربیات کاری تهیه و تنظیم شده است:
1- بتن ریزی در ساعات گرم روز (از ساعت 9 تا 15)
2- ترجیحا استفاده از سیمان تیپ III
3- استفاده از سیمان تیپ I با عیار بالا به جای سیمان تیپ III
4- عدم استفاده از سیمان پوزولانی و سرباره ای
5- محدود کردن نسبت آب به سیمان به میزان حداکثر 0.5
6- کاهش آب مصرفی در بتن تا حد امکان و جایگزین کردن روان کننده و افزودنی خمیری کننده جهت افزایش کارایی بتن
7- در صورت عدم استفاده از روان کننده، توصیه می‌گردد تا حد امکان اسلامپ بتن از عدد 50 میلیمتر فراتر نرود
8- ثبت دمای بتن حداقل دوبار در شبانه روز، مخصوصا در گوشه ها و لبه های اعضاء
9- یخ و برف زدایی سنگدانه ها، میلگرد ها و قالب ها
10- عمل آوردن "بتن تازه" بایستی حداقل 24 ساعت و {کانال همراه ناظر ساختمان) تا رسیدن بتن به مقاومت 5 مگاپاسکال ادامه یابد.
11- محافظت از "بتن سخت شده ای" که مقاومت فشاری آن به 24 مگاپاسکال نرسیده است.
12- استفاده از مواد افزودنی زودگیر کننده استاندارد و یا ضد یخ آزمایش شده با اطمینان از عدم تاثیر منفی بر مقاومت بتن
13- گرم کردن آب مورد نیاز تا دمای حداکثر 60 درجه سانتی گراد
14- گرم کردن سنگدانه ها تا دمای 15 درجه سانتی گراد
15- پوشاندن بتن پرداخت شده با پلاستیک تیره، گونی، ماسه یا کاه
16- دمای بتن در معرض هوای سرد باید بالاتر از 5 درجه سانتیگراد نگه‌ داشته شود تا مقاومت اولیه مورد نیاز بدست آید.
17- حفظ دمای بتن بالاتر از صفر درجه سانتیگراد در دو روز اول عمل‌ آوری .

نمونه بتن نا مرغوب

بتن ریزی در هوای گرم :


نکات ارائه شده بر اساس آئین نامه بتن ایران (آبا)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI306-10) و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (92) و تجربیات کاری تهیه و تنظیم شده است.
معمولا" وقتی دمای بتن از 32 درجه سانتیگراد در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید شرایط هوای گرم حاصل می شود .

بخشی از راهکارهای بتن ریزی در هوای گرم :


1 - باید برای ساخت بتن دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد را در نظر گرفت تا در یک حمل معقول و منطقی با زمان کمتر از نیم ساعت ، دمای بتن از 32 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید . مسلما" اگر وسیله حمل پمپ و لوله و یا تراک میکسر در حال چرخش باشد باید دمای ساخت را بمراتب کمتر از 28 درجه سانتی گراد در نظر گرفت .
2 - انتخاب مصالح مناسب برای هوای گرم و خشک یا گرم مرطوب و نسبت های مطلوب
3 - خنک سازی مصالح بتن بوسیله آب پاشی و خنک ساختن بتن در تراک میکسر بوسیله یخ
4- استفاده از وسایل حمل مناسب و سر بسته که رنگ روشن دارد و یا با آب خنک می شود
5 - جلوگیری از تبخیر زیاد از سطح بتن بوسیله باد شکن و ایجاد فضای خنک در محدوده اطراف مقطع بتن ریزی
6 - استفاده از افزودنیهای روان کننده و یا کندگیر کننده و افزودنیهائی که بتوانند اسلامپ را بمدتی قابل توجه حفظ نمایند

عکسهای مربوط به آزمایشگاه بتن در پروژه ها :