آزمایش بتن Concrete Test


آزمایش بتن : مقاومت فشاری بتن Concrete compressive strength test


آزمایشگاه بتن : تست بتن و مصالح ساختمانConcrete and Building Materials Laboratory


آزمایش بتن و اهداف کنترل کیفی و تضمین کیفیت بتن :


آزمایش بتن یا عملیات کنترل کیفیت بتن معمولاً در سه مرحله یا سه روش ممکن است انجام شود:
- کنترل کیفی و آزمایش بتن خمیري (تازه)
- کنترل کیفی بتن سخت شده وآزمایش بتن با تهیه مغزه گیری از بتن (آزمایش بتن مخرب)
- کنترل کیفی بتن سخت شده با آزمایش غیر مخرب بتن ( چکش اشمیت یا اسکن بتن )
- کنترل کیفی بتن سخت شده با آزمایش اسکن بتن (کنترل ترکهای موجود در بتن و انطباق آن با مقاومت فشاری بتن )
مرسوم ترین آزمایش بتن : کنترل کیفیت بتن خمیري یا بتن تازه میباشد ، به انضمام انجام آزمایش روانی بتن (اسلامپ) و تعیین دماي بتن و گاهاً وزن مخصوص بتن و درصد هواي بتن می باشد که با اهداف خاصی این کنترلها صورت می پذیرد.
مرسوم ترین کنترل کیفی بتن سخت شده : با تهیه مغزه بتن (آزمونه بتن) سخت شده همان نمونه هاي آزمایشی یا کنترلی (مغزه گیری شده از بتن سخت شده و نگهداري شده در آزمایشگاه با شرایط استاندارد) و مقایسه مقاومت فشاري آن با مقاومت فشاري مشخصه بتن پروژه می باشد.
آزمایش بتن سخت شده درون قطعه، با انجام آزمایش غیر مخرب چکش اشمیت نیز از بتن و تعیین مقاومت فشاري آن انجام می گردد.
بهرحال علاوه بر کنترل هاي معمول، می توان کنترل هاي دیگري را نیز مثل رادیوگرافی و ترک یابی و خوردگی و ... با اهداف مشخص به انجام رسانید که در پروژه هاي عادي به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.
آزمایش بتن

آزمایشگاه بتن و مصالح

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه بتن :

- ارائه طرح اختلاط بتن
- تعیین مقاومت فشاری بتن
- تعیین اسلامپ بتن
- نمونه برداری از بتن تازه در محل
- مغزه گیری از بتن سخت شده (کر گیری )
- انجام آزمایشات غیر مخرب به روشهای آلتراسونیک و حدود مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت
- بررسی و ارزیابی سازه بتنی
- انجام آزمایشات تخصصی خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز باربری و محاسبات سازه ای و...
کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده : شامل سیمان ،سنگدانه،آب
- انجام آزمایشات مربوطه از قبیل دانه بندی ،تعیین وزن مخصوص و مقاومت در برابر سایش ،تعیین رطوبت و غیره....

آزمایش بتن بارگیری

آزمایش بتن

بتن ریزی در هوای سرد


معمولا" وقتی دمای بتن از 10 درجه سانتیگراد پایین تر در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید شرایط هوای سرد حاصل می شود .
در این شرایط بتن ریزی یا نگهداری و عمل آوری با شرایط خاص مطابق با آیین نامه های موجود میبایست صورت گیرد .

لذا میبایست هنگام عملیات بتن ریزی و بعد از بتن ریزی اقداماتی را انجام داد که به برخی از آنها در ذیل اشاره میگردد.

بخشی از راهکارهای محافظت از یخ زدگی بتن :

نکات ارائه شده بر اساس آئین نامه بتن ایران (آبا)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI306-10) و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (92) و تجربیات کاری تهیه و تنظیم شده است:
1- بتن ریزی در ساعات گرم روز (از ساعت 9 تا 15)
2- ترجیحا استفاده از سیمان تیپ III
3- استفاده از سیمان تیپ I با عیار بالا به جای سیمان تیپ III
4- عدم استفاده از سیمان پوزولانی و سرباره ای
5- محدود کردن نسبت آب به سیمان به میزان حداکثر 0.5
6- کاهش آب مصرفی در بتن تا حد امکان و جایگزین کردن روان کننده و افزودنی خمیری کننده جهت افزایش کارایی بتن
7- در صورت عدم استفاده از روان کننده، توصیه می‌گردد تا حد امکان اسلامپ بتن از عدد 50 میلیمتر فراتر نرود
8- ثبت دمای بتن حداقل دوبار در شبانه روز، مخصوصا در گوشه ها و لبه های اعضاء
9- یخ و برف زدایی سنگدانه ها، میلگرد ها و قالب ها
10- عمل آوردن "بتن تازه" بایستی حداقل 24 ساعت و {کانال همراه ناظر ساختمان) تا رسیدن بتن به مقاومت 5 مگاپاسکال ادامه یابد.
11- محافظت از "بتن سخت شده ای" که مقاومت فشاری آن به 24 مگاپاسکال نرسیده است.
12- استفاده از مواد افزودنی زودگیر کننده استاندارد و یا ضد یخ آزمایش شده با اطمینان از عدم تاثیر منفی بر مقاومت بتن
13- گرم کردن آب مورد نیاز تا دمای حداکثر 60 درجه سانتی گراد
14- گرم کردن سنگدانه ها تا دمای 15 درجه سانتی گراد
15- پوشاندن بتن پرداخت شده با پلاستیک تیره، گونی، ماسه یا کاه
16- دمای بتن در معرض هوای سرد باید بالاتر از 5 درجه سانتیگراد نگه‌ داشته شود تا مقاومت اولیه مورد نیاز بدست آید.
17- حفظ دمای بتن بالاتر از صفر درجه سانتیگراد در دو روز اول عمل‌ آوری .
بتن نامرغوب

نمونه بتن نا مرغوب

بتن ریزی در هوای گرم :


نکات ارائه شده بر اساس آئین نامه بتن ایران (آبا)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI306-10) و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (92) و تجربیات کاری تهیه و تنظیم شده است.
معمولا" وقتی دمای بتن از 32 درجه سانتیگراد در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید شرایط هوای گرم حاصل می شود .

بخشی از راهکارهای بتن ریزی در هوای گرم :


1 - باید برای ساخت بتن دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد را در نظر گرفت تا در یک حمل معقول و منطقی با زمان کمتر از نیم ساعت ، دمای بتن از 32 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید . مسلما" اگر وسیله حمل پمپ و لوله و یا تراک میکسر در حال چرخش باشد باید دمای ساخت را بمراتب کمتر از 28 درجه سانتی گراد در نظر گرفت .
2 - انتخاب مصالح مناسب برای هوای گرم و خشک یا گرم مرطوب و نسبت های مطلوب
3 - خنک سازی مصالح بتن بوسیله آب پاشی و خنک ساختن بتن در تراک میکسر بوسیله یخ
4- استفاده از وسایل حمل مناسب و سر بسته که رنگ روشن دارد و یا با آب خنک می شود
5 - جلوگیری از تبخیر زیاد از سطح بتن بوسیله باد شکن و ایجاد فضای خنک در محدوده اطراف مقطع بتن ریزی
6 - استفاده از افزودنیهای روان کننده و یا کندگیر کننده و افزودنیهائی که بتوانند اسلامپ را بمدتی قابل توجه حفظ نمایند

عکسهای مربوط به آزمایشگاه بتن در پروژه ها :