مکانیک خاک ، آزمایش بتن ، بازرسی جوش

اهداف شرکت


این شرکت در سال 1389 با شماره 385637 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران با موضوع خدمات فنی وآزمایشگاهی در امور ساخت وساز به ثبت رسیده است.مهندسی دایان اولین شرکتی است که موفق به دریافت پروانه اشتغال بکارحقوقی پایه 2 حقوقی از وزارت راه و شهرسازی با توجه به تغییر دستورالعمل خدمات فنی و آزمایشگاهی مورخ 1391/9/11 شده است .

هدف اصلی ما کسب درآمد با تکیه بر (توان علمی ، تحقیق ، بررسی و سابقه اجرائی ) اعضا وپرسنل میباشد .


ادامه مطلب

انجام آزمایشات مکانیک خاک ، مقاومت مصالح ساختمان

تست بتن ، بازرسی سازه و جوش

مکانیک خاک ، آزمایش بتن ، تست جوشآزمایشگاه خاک، بتن و مصالح