اسکن آرماتور در بتن

اسکن میلگرد بتن چیست ؟

اسکن میلگرد یکی از آزمایش های غیرمخرب در سازه های بتنی می باشد. اسکن شبکه میلگرد به دلایل مختلفی می تواند کاربرد داشته باشد :
اجرای اسکن میلگرد می تواند ارائه دهنده اطلاعاتی مانند قطر میلگرد ، محل و کاور میلگرد های مدفون در بتن باشد. انواع دستگاه های اسکن میلگرد با توجه به نوع و قدرت می توانند میلگردها را در اعماق مختلفی نمایش دهند.

آزمایش اسکن میلگرد بتن می تواند وضعیت میلگردهای سازه های بتنی در اعضاء مختلف سازه بتنی مآنند فونداسیون، ستون، دیوار، تیر و دال را نمایش می دهد. اما باید دقت داشت که دستگاه های اسکنر میلگرد بتن در موقیعت یابی و اسکن آماتور دارای محدودیت هایی نیز می باشد. عمده این محدودیت ها شامل عمق اسکن میلگرد و خطای ناشی از تراکم شبکه میلگرد می باشد.

اسکن آرماتور و کاشت میلگرد :


خدمات این شرکت :

- انجام بالغ بر 1000 فقره کاشت آرماتور در پروژه هاي صنعتی ، تجاري و مسکونی
- استفاده از پرسنل فنی مجرب و تجهیزات و مواد مصرفی استاندارد
- کاشت آرماتور در مقاطع مختلف با مواد استاندارد
- اسکن تعداد میلگرد مصرفی و عمق میلگرد جهت بررسی و کاشت مجدد میلگرد
38

اسکن میلگرد

37

اسکن میلگرد

شرح آزمایش :


عمیات دریل زنی و کرگیری برروی سطح بتن­ ها هزینه بر و خطرناک ومخرب برای سازه ها می ­باشد. برخورد با میلگردها در حین انجام این عملیات­ ها، هم به ابزار کار صدمه می­زند و هم باعث تضعیف سازه بتنی می­ شود. تجهیزات تست غیرمخرب آرماتوریاب، هزینه­ ها و خطرات احتمالی را کاهش داده و شبکه میلگردها را بسرعت و دقت مناسبی موقعیت یابی می ­کند.
دستگاه اسکن آرماتور توسط پرابی که با سیم به دستگاه متصل است ، سایز و فاصله بین آرماتور ها رو شناسایی کرده و کارشناس مربوطه با استفاده از دیتاهای موجود شبکه آرماتور بندی زیر سطح بتن را مشخص میکند .