طراحی سایت

اعضای هیئت مدیره

این شرکت مفتخر است که با داشتن اعضای هیئت مدیره مجرب واستفاده از کارشناسان متخصص شاغل در مجموعه های اداری و آزمایشگاهی بهترین خدمات را ارائه نماید . همچنین امید داریم که بتوانیم در هر قراردادی رضایت طرفین قرارداد را جلب نماییم و ادامه همکاری را مستمر نماییم


معرفی اعضای هیئت مدیره

 

مهندس مهران رحیم پور خردمند

رئیس هیئت مدیره

09123073956


مهندس مهیار رحیم پور خردمند

نایب رئیس هیئت مدیره

09303073956


مهندس جواد یغمایی بنیس

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

09100011391


اعضاي هیئت مدیره :
1 – مهندس مهران رحیم پور خردمند ( رئیس هیئت مدیره )
2 – مهندس مهیار رحیم پور خردمند ( نایب رئیس هیئت مدیره )
3 –مهندس جواد یغمایی بنیس ( عضو هیئت مدیره و مدیر عامل )
4 – م هندس مهدي نخجوان پور طالبی ( عضو هیئت مدیره )
5 – مهندس منصور کریمی ( عضو هیئت مدیره )
6 – مهندس امیر شمس ( عضو هیئت مدیره )
7 - مهندس سید رضا رآفتی ( عضو هیئت مدیره )
اعتماد حرف اول در شروع هر کار