طراحی سایت

برخی از پروژه های خاتمه یافته

پروژه عسلویه احداث طرح متانول پتروشیمی بوشهر

موضوع : آزمایشگاه خاک وبتن مستقر در سایت

پروژه برج لویزان

موضوع : کنترل کیفیت مصالح مصرفی و بتن و بازرسی جوش و بازرسی سازه

پروژه برج موسسه ثامن الحجج

موضوع : بازرسی جوش و سازه

پروژه برج یاسمن

موضوع : واحد مستقر در سایت بازرسی جوش و بازرسی سازه

 

پروژه مکانیک خاک مرکز جامع سرطان


موضوع : مطالعات مکانیک خاک و بررسی ژئوتکنیکی جهت احداث بیمارستان و کلینیک جامع سرطان

نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان 14 طبقه مسکونی ارغوان پاسداران در منطقه 1 تهران
نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان 10طبقه مسکونی تعاونی مسکن اتوبوسرانی در منطقه 20 تهران
نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان 10طبقه مسکونی ساختمان اختیاریه در منطقه 3 تهران
نظارت و بازرسی جوش پروژه تهران ویلا – واقع در سه راهی تهران ویلا با تناژ تقریبی 1100 تن
نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی ولنجک( 9 طبقه)
نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی شهرزيبا ( 7 طبقه)
نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی جنت آباد( 6 طبقه)
نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی سيد خندان(5 طبقه) و ..........................................................
همچنین :
-

انجام بالغ بر 2000 فقره خدمات تست بتن،مغزه گیری،اشمیت و تعیین مقاومت فشاری بتن و ارئه گزارشات علمی مربوطه به پیمانکاران و کافرمایان-

انجام بالغ بر 1000 فقره تست جوش وپیچ و مهره و ضخامت رنگ و ارزیابی سازه های فلزی و ارائه گزارشات مربوطه به کار فرمایان جهت ارائه به شهرداری مناطق مورد نظر