طراحی سایت

رزومه و معرفی شرکت

شرکت مهندسی ناظران سازه دایان
آزمایشگاه خاک ، بتن ، جوش و مصالح ساختمان


این شرکت در سال 1389 با شماره 385637 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران
با موضوع خدمات فنی وآزمایشگاهی در امور ساخت وساز به ثبت رسیده است.
هدف اصلی ما کسب درآمد با تکیه بر (توان علمی ، تحقیق ، بررسی و سابقه اجرائی ) اعضا وپرسنل میباشد .
اعضا هیئت مدیره شرکت متشکل از مهندسین متخصص وبا سابقه در زمینه عمران ،آزمایشگاهی و مهندسی مواد هستند.
توانائی شرکتهای فنی و مهندسی و آزمایشگاهی وابسته به استفاده وجمع آوری اطلاعات و تجارب پرسنل آن و بررسی وتحقیقات علمی و تجهیزات فنی بروز میباشد که خوشبختانه این شرکت دارای کلیه شرایط موجود میباشد .
لذا از این که میتوانیم با توکل به خدای منان و بهره گیری از این شرایط بهترین خدمات را به همکاران و کارفرمایان محترم ارائه نمائیم خوشحالیم و بر خود میبالیم.
امیدواریم بتوانیم رضایت طرفین قرارداد را در هر مبادلاتی بدست آوریم .
با تشکر
هیئت مدیره

عضو حقوقی سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران 
دارای پروانه اشتغال بکار آزمایشگاھی از وزارت راه و شھرسازی عضو حقوقی
انجمن صنفی شرکتھای خدمات فنی و آزمایشگاھی مھندسی ساختمان استان تھران
عضو حقوقی انجمن بتن ایران
عضو حقوقی انجمن صنفی شرکتھای بازرسی فنی و آزمایشھای غیر مخرب
عضو حقوقی انجمن علمی شرکتھای خدمات فنی و آزمایشگاھی
عضو حقوقی انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب
 دارای گواهینامه ھای بازرسی پرسنل ازASNT
دفتر نمایندگی بنیاد علوم کاربردی رازی 
(آزمایشگاه مواد و فولاد و پلیمر و..) دفتر آزادی

برای دانلود رزومه شرکت مهندسی ناظران سازه دایان لینک زیر را کلیک نمایید :

دانلود رزومه