رزومه و معرفی شرکت

شرکت مهندسی ناظران سازه دایان

آزمایشگاه مکانیک خاک ، بتن ، جوش و مصالح ساختمان

 

این شرکت در سال 1389 با شماره 385637 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهرانبا موضوع خدمات فنی وآزمایشگاهی در امور ساخت و ساز به ثبت رسیده است.هدف اصلی ما کسب درآمد با تکیه بر (توان علمی ، تحقیق ، بررسی و سابقه اجرائی ) اعضا وپرسنل میباشد .اعضا هیئت مدیره شرکت متشکل از مهندسین متخصص وبا سابقه در زمینه عمران ،آزمایشگاهی و مهندسی مواد هستند.توانائی شرکتهای فنی و مهندسی و آزمایشگاهی وابسته به استفاده وجمع آوری اطلاعات و تجارب پرسنل آن و بررسی وتحقیقات علمی و تجهیزات فنی بروز میباشد که خوشبختانه این شرکت دارای کلیه شرایط موجود میباشد.

لذا از این که میتوانیم با توکل به خدای منان و بهره گیری از این شرایط بهترین خدمات را به همکاران و کارفرمایان محترم ارائه نمائیم خوشحالیم و بر خود میبالیم امیدواریم بتوانیم رضایت طرفین قرارداد را در هر مبادلاتی بدست آوریم

با تشکر

هیئت مدیره

برای دانلود رزومه شرکت مهندسی ناظران سازه دایان لینک زیر را کلیک نمایید :


عضویت ها :

  • عضو حقوقی سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران
  • دارای پروانه اشتغال بکار آزمایشگاھی از وزارت راه و شھرسازی عضو حقوقی
  • انجمن صنفی شرکتھای خدمات فنی و آزمایشگاھی مھندسی ساختمان استان تھران
  • عضو حقوقی انجمن بتن ایران
  • عضو حقوقی انجمن صنفی شرکتھای بازرسی فنی و آزمایشھای غیر مخرب
  • عضو حقوقی انجمن علمی شرکتھای خدمات فنی و آزمایشگاھی
  • عضو حقوقی انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب
  • دارای گواهینامه ھای بازرسی پرسنل ازASNT
  • دفتر نمایندگی بنیاد علوم کاربردی رازی
  • (آزمایشگاه مواد و فولاد و پلیمر و..) دفتر آزادی