طراحی سایت

پروژه های در حال انجام

پروژه : برج های خنک کننده پتروشیمی بوشهر


موقعیت : عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی )


موضوع : آزمایشگاه خاک و بتن مستقر در سایت

پروژه اهواز میدان نفتی آزادگان

موضوع : آزمایشگاه خاک و بتن مستقر در سایت

پروژه برج های مسکونی پرند

موضوع : آزمایشگاه خاک و بتن مستقر در سایت

پروژه پارک پرواز

موضوع : انجام مطالعات ژئوتکنیکی جهت احداث سرسره های بزرگ و رستوران

پروژه بیمارستان مرکز جامع سرطان


موضوع : مطالعات مکانیک خاک جهت احداث بیمارستان و کلینیک درمان سرطان