ناظران سازه دایان - تست بتن - تست خاک

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمان


آزمونهای مخرب و غیر مخرب بتن


خدمات کاشت میلگرددر سازه های بتنی در بعضی مواقع به جهت تامین خواسته های مجری یا محاسب ساختمان مبنی بر یکسری موارد از قبیل مقاوم سازی ،افزایش ابعاد تیرها یا ستونها ، نصب بولت ها، اجرای دستک و ....... از روش کاشت آرماتور در بتن استفاده میگردد.
که ابتدا پس از تعیین محلهای از قبل تعیین شده سوراخکاری انجام شده و داخل سوراخها از گرد و خاک تمییز میگردد
سپس داخل سوراخها از چسپهای مقاوم ( هیلتی ، کالم و ...) پر شده و میلگردها داخل سوراخ قرار میگیرد و پس از چند دقیقه به استحکام نهایی میرسد.
این شرکت نیز با در دست داشتن پرسنل با تجربه و تجهیزات لازم انجام بالغ بر 1000 فقره کاشت آرماتور در پروژه هاي صنعتی ، تجاري و مسکونی را با استفاده از مواد مصرفی استاندارد انجام داده است .
Untitled
ناظران سازه دایان - تست بتن - تست خاک
ناظران سازه دایان - تست بتن - تست خاک
40