آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمان


آزمونهای مخرب و غیر مخرب بتن


خدمات کاشت میلگردکاشت میلگرد در سازه های بتنی در بعضی مواقع به جهت تامین خواسته های مجری یا محاسب ساختمان مبنی بر یکسری موارد از قبیل مقاوم سازی ،افزایش ابعاد تیرها یا ستونها ، نصب بولت ها، اجرای دستک و ....... از روش کاشت آرماتور در بتن استفاده میگردد.
کارشناسان و متخصصین ساختمانی و سایر رشته ها اذعان دارند که یکی از پیشرفت های موثر در مهندسی استفاده از چسب های کاشت میلگرد و بولت می باشد. این امر با توجه به مزایای نصب پس از اجرای سازه باعث افزایش سرعت و دقت عملیات های اجرایی می گردد.
کاشت میلگرد و بولت می تواند به دلایلی از جمله اشتباهات اجرایی و تغییرات نقشه ای مورد نیاز واقع گردد. همچنین این امر می تواند به دلایلی مانند تغییر در مشخصات اجرایی از سوی طراح لازم باشد.
که ابتدا پس از تعیین محلهای از قبل تعیین شده سوراخکاری انجام شده و داخل سوراخها از گرد و خاک تمییز میگردد
سپس داخل سوراخها از چسپهای مقاوم ( هیلتی ، کالم و ...) پر شده و میلگردها داخل سوراخ قرار میگیرد و پس از چند دقیقه به استحکام نهایی میرسد.
این شرکت نیز با در دست داشتن پرسنل با تجربه و تجهیزات لازم انجام بالغ بر 1000 فقره کاشت آرماتور در پروژه هاي صنعتی ، تجاري و مسکونی را با استفاده از مواد مصرفی استاندارد انجام داده است .
ناظران سازه دایان - تست بتن - تست خاک
Untitled
ناظران سازه دایان - تست بتن - تست خاک
ناظران سازه دایان - تست بتن - تست خاک
40