این شرکت در سال 1389 با شماره 385637 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران
با موضوع خدمات فنی وآزمایشگاهی در امور ساخت وساز به ثبت رسیده است.
مهندسی دایان اولین شرکتی است که موفق به دریافت پروانه اشتغال بکارحقوقی پایه 2 حقوقی از وزارت راه و شهرسازی با توجه به تغییر دستورالعمل خدمات فنی و آزمایشگاهی مورخ 1391/9/11 شده است .
( لازم به ذکر است مجوز کسب شده معادل با پایه یک قبل از تغییر بخشنامه است )
هدف اصلی ما کسب درآمد با تکیه بر (توان علمی ، تحقیق ، بررسی و سابقه اجرائی ) اعضا وپرسنل میباشد .
اعضا هیئت مدیره شرکت متشکل از مهندسین متخصص وبا سابقه در زمینه عمران ،آزمایشگاهی و مهندسی مواد هستند.
توانائی شرکتهای فنی و مهندسی و آزمایشگاهی وابسته به استفاده وجمع آوری اطلاعات و تجارب پرسنل آن و بررسی وتحقیقات علمی و تجهیزات فنی بروز میباشد که خوشبختانه این شرکت دارای کلیه شرایط موجود میباشد .
لذا از این که میتوانیم با توکل به خدای منان و بهره گیری از این شرایط بهترین خدمات را به همکاران و کارفرمایان محترم ارائه نمائیم خوشحالیم و بر خود میبالیم.
امیدواریم بتوانیم رضایت طرفین قرارداد را در هر مبادلاتی بدست آوریم .
با تشکر
هیئت مدیره