برخی از پروژه های خاتمه یافته

پروژه عسلویه احداث طرح متانول پتروشیمی بوشهر

موضوع : آزمایشگاه خاک وبتن مستقر در سایت :کارفرما شرکت آسفالت طوس (پتروشمی بوشهر) مشاور :مهندس مهران خردمند شرکت دایان

پروژه برج لویزان

موضوع : کنترل کیفیت مصالح مصرفی و آزمایش بتن و بازرسی جوش و سازه . کارفرما : آقای محمدی و شرکاء - مشاور :مهندس مهران خردمند شرکت دایان

پروژه برج موسسه ثامن الحجج

موضوع : بازرسی جوش و سازه و آزمایشات بتن و مصالح ساختمان .کارفرما : موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج -مشاور مهندس مهران خردمند شرکت دایان

پروژه برج یاسمن منطقه الهیه تهران

موضوع : واحد بازرسی مستقر در سایت جهت بازرسی جوش و بازرسی سازه . کارفرما :آقای توابی و شرکا - مشاور مهندس مهران خردمند -شرکت دایان

 

پروژه مکانیک خاک مرکز جامع سرطان


موضوع : مطالعات مکانیک خاک و بررسی ژئوتکنیکی جهت احداث بیمارستان و کلینیک جامع سرطان

 

نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان 14 طبقه مسکونی ارغوان پاسداران در منطقه 1 تهران
نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان 10طبقه مسکونی تعاونی مسکن اتوبوسرانی در منطقه 20 تهران
نظارت و کنترل کیفی بتن ساختمان 10طبقه مسکونی ساختمان اختیاریه در منطقه 3 تهران
نظارت و بازرسی جوش پروژه تهران ویلا – واقع در سه راهی تهران ویلا با تناژ تقریبی 1100 تن
نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی ولنجک( 9 طبقه)
نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی شهرزيبا ( 7 طبقه)
نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی جنت آباد( 6 طبقه)
نظارت و بازرسی جوش پروژه مجتمع مسکونی سيد خندان(5 طبقه) و ..........................................................
همچنین :
-

انجام بالغ بر 2000 فقره خدمات تست بتن،مغزه گیری،اشمیت و تعیین مقاومت فشاری بتن و ارئه گزارشات علمی مربوطه به پیمانکاران و کافرمایان-

انجام بالغ بر 1000 فقره تست جوش وپیچ و مهره و ضخامت رنگ و ارزیابی سازه های فلزی و ارائه گزارشات مربوطه به کار فرمایان جهت ارائه به شهرداری مناطق مورد نظر