بررسی مواد فلزی و پلیمری

آزمون های در محل پروژه
کوانتومتر پرتابل سختی سنج پرتابل متالوگرافی پرتابل اندازه گیری صافی سطح اندازه گیری ضخامت پوشش Replica
تجزیه شیمیایی
آنالز به روش کوانتومتری در پایه های AL , Fe , Cu ,Ni.Co,Zn,Sn,Ti, Pb, Mg آنالیز به روش شیمی تر و جذب اتمی آنالیز مواد معدنی و کانی ها به روش XRF , XRD آنالیز به روش کوانتومتری در محل پروژه
آزمون های پلیمرها و کامپوزیت ها
آنالیز پلیمرها با دستگاه FTIR آزمون های خواص فیزیکی پلیمرها از قبیل تعیین خواص ذوب ،MFI,سختی سنجی Shoreو خواص حرارتی آزمون های خواص مکانیکی پلیمر ها از قبیل کشش و خمش ،ضربه و Falling
آزمون های متالورژی
تعیین ساختار میکروسکوپی تعیین سیکل عملیات حرارتی تعیین فرایند ساخت ماکروگرافی جوش میکروسکوپ الکترونی SEM
بازرسی های غیر مخرب
رادیوگرافی صنعتی RT بازرسی به روش مایعات نافذ PT بازرسی به روش ذرات مغناطیسی MT بازرسی به روش التراسونیک UT بازرسی چشمی VT فریت سنجی با دستگاه Ferrite
آزمون های مکانیکی
انجام آزمایشهای کشش،خمش ،فشار ،سختی سنجی ،ضربه و خستگی انجام آزمون های مکانیکی جوش مطابق با استاندارد های ASME, AWS, API
اجرای پروژه های صنعتی ،تحقیقاتی و مشاوره
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی معکوس و تهیه شناسنامه فنی قطعات صنعتی افزایش بازدهی خطوط تولید طراحی سیستم های تولیدی ریخته گری با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی تخمین عمر باقی مانده بررسی علل شکست و خوردگی