تست بتن Concrete Test


آزمایش مقاومت فشاری بتن Concrete compressive strength test


تست بتن راههای متفاوتی دارد و همچنین آزمایشات مخرب و غیر مخربی که لازمه تعیین مقاومت بتن میباشد. یکی از این راهها نمونه گیری از بتن تازه در حین بتن ریزی میباشد
که توسط قالبهای مکعبی و استوانه ای استاندارد به شرح ذیل انجام میگردد :
(شرح مختصر ) : ابتدا قالبها در یک سطح صاف و تراز قرار داده میشوند ، مخلوط بتنی پس از دریافت از تراک میکسر یا بچینگ توسط باکت یا فرقون به محل قالبها انتقال داده میشود ، مخلوط بتنی پس از اندازه گیری دما و اسلامپ بوسیله سرتاس طی سه مرحله 15 سانتی داخل قالبها ریخته شده و با رامر بتن متراکم میگردند ، نمونه ها پس از نمونه گیری به آزمایشگاه منتقل شده و در شرایط استاندارد نگهداری میگردد و در زمانهای مقرر (7،28،42،90روزه) ، جهت شکست از آب بیرون آورده میشود و پس ازخشک شدن و وزن کردن ، توسط دستگاه جک بتن شکن شکسته شده و بار وارده یادداشت میگردد
همچنین اعداد بدست آمده حاصل از توزین نمونه ها و بار تحمل شده ، پس از اعمال ضرایب مربوطه داخل گزارش درج میگردد و بتن به جهت منطبق بودن یا نبودن با استاندرادهای مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد .


اهداف کنترل کیفی و تضمین کیفیت بتن و شرح آن :

کنترل کیفی بتن معمولاً در دو روش مخرب و غیر مخرب ممکن است انجام شود ، روشهایی مانند کنترل کیفی بتن خمیري (تازه)، کنترل کیفی بتن سخت شده با تهیه مغزه گیری از آن، کنترل کیفی بتن سخت شده با چکش اشمیت و آلتراسونیک بتن وغیره....
معمول ترین آنها روش کنترل کیفی بتن خمیري یا بتن تازه یا بتن درجا میباشد ، که به همراه انجام آزمایش روانی بتن (اسلامپ) و تعیین دماي بتن و گاه وزن مخصوص بتن و درصد هواي آن انجام میگردد که همگی آنها با اهداف خاصی صورت می پذیرد.
جهت بررسی بتن سخت شده ، یکی از روشهای کنترل کیفی بتن سخت شده ، آزمونه بتن سخت شده همان نمونه هاي آزمایشی یا کنترلی (نگهداري شده در آزمایشگاه یا شرایط استاندارد) و مقایسه مقاومت فشاري آن با مقاومت فشاري مشخصه بتن پروژه می باشد.
معمول ترین کنترل کیفی بتن سخت شده درون قطعه ،توسط مغزه گیري از بتن و تعیین مقاومت فشاري آن انجام می گردد.
بهرحال علاوه بر کنترل هاي معمول، می توان کنترل هاي دیگري را با اهداف مشخص به انجام رسانید که در پروژه هاي عادي به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.
تست بتن - تست خاک

آزمایش بتن

شرح خدمات این شرکت جهت آزمایش بتن :


خدمات اداری برای پروژه های شهری

- ابتدا عقد قرارداد با کارفرما / مالک یا سازنده
- ارائه برگه تعهد خدمات آزمایشگاهی برای پروژه های شهری
- ثبت در کارتابل نظام مهندسی و دریافت تاییدیه جهت هر مرحله و آپلود گزارشات

خدمات فنی و تخصصی

- ارائه طرح اختلاط بتن
- تعیین مقاومت فشاری بتن
- تعیین اسلامپ بتن
- نمونه برداری از بتن تازه در محل
- مغزه گیری از بتن سخت شده (کر گیری )
- انجام آزمایشات غیر مخرب به روشهای آلتراسونیک و حدود مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت
- بررسی و ارزیابی سازه بتنی
- انجام آزمایشات تخصصی خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز باربری و محاسبات سازه ای و...
-کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده : شامل سیمان ،سنگدانه،آب
- انجام آزمایشات مربوطه از قبیل دانه بندی ،تعیین وزن مخصوص و مقاومت در برابر سایش ،تعیین رطوبت و غیره....

آزمایش بتن

بتن ریزی در هوای سرد


معمولا" وقتی دمای بتن از 10 درجه سانتیگراد پایین تر در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید شرایط هوای سرد حاصل می شود .
در این شرایط بتن ریزی یا نگهداری و عمل آوری با شرایط خاص مطابق با آیین نامه های موجود میبایست صورت گیرد .

نکات ارائه شده ، بر اساس آئین نامه بتن ایران (آبا)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI306-10) و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (92) و تجربیات کاری تهیه و تنظیم شده است.

بخشی از راهکارهای محافظت از یخ زدگی بتن :

نکات ارائه شده بر اساس آئین نامه بتن ایران (آبا)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI306-10) و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (92) و تجربیات کاری تهیه و تنظیم شده است:
1- بتن ریزی در ساعات گرم روز (از ساعت 9 تا 15)
2- ترجیحا استفاده از سیمان تیپ III
3- استفاده از سیمان تیپ I با عیار بالا به جای سیمان تیپ III
4- عدم استفاده از سیمان پوزولانی و سرباره ای
5- محدود کردن نسبت آب به سیمان به میزان حداکثر 0.5
6- کاهش آب مصرفی در بتن تا حد امکان و جایگزین کردن روان کننده و افزودنی خمیری کننده جهت افزایش کارایی بتن
7- در صورت عدم استفاده از روان کننده، توصیه می‌گردد تا حد امکان اسلامپ بتن از عدد 50 میلیمتر فراتر نرود
8- ثبت دمای بتن حداقل دوبار در شبانه روز، مخصوصا در گوشه ها و لبه های اعضاء
9- یخ و برف زدایی سنگدانه ها، میلگرد ها و قالب ها
10- عمل آوردن "بتن تازه" بایستی حداقل 24 ساعت و {کانال همراه ناظر ساختمان) تا رسیدن بتن به مقاومت 5 مگاپاسکال ادامه یابد.
11- محافظت از "بتن سخت شده ای" که مقاومت فشاری آن به 24 مگاپاسکال نرسیده است.
12- استفاده از مواد افزودنی زودگیر کننده استاندارد و یا ضد یخ آزمایش شده با اطمینان از عدم تاثیر منفی بر مقاومت بتن
13- گرم کردن آب مورد نیاز تا دمای حداکثر 60 درجه سانتی گراد
14- گرم کردن سنگدانه ها تا دمای 15 درجه سانتی گراد
15- پوشاندن بتن پرداخت شده با پلاستیک تیره، گونی، ماسه یا کاه
16- دمای بتن در معرض هوای سرد باید بالاتر از 5 درجه سانتیگراد نگه‌ داشته شود تا مقاومت اولیه مورد نیاز بدست آید.
17- حفظ دمای بتن بالاتر از صفر درجه سانتیگراد در دو روز اول عمل‌ آوری .
بتن نامرغوب

نمونه بتن نا مرغوب

بتن ریزی در هوای گرم :


نکات ارائه شده بر اساس آئین نامه بتن ایران (آبا)، آیین نامه بتن آمریکا (ACI306-10) و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (92) و تجربیات کاری تهیه و تنظیم شده است.
معمولا" وقتی دمای بتن از 32 درجه سانتیگراد در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید شرایط هوای گرم حاصل می شود .

بخشی از راهکارهای بتن ریزی در هوای گرم :


1 - باید برای ساخت بتن دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد را در نظر گرفت تا در یک حمل معقول و منطقی با زمان کمتر از نیم ساعت ، دمای بتن از 32 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید . مسلما" اگر وسیله حمل پمپ و لوله و یا تراک میکسر در حال چرخش باشد باید دمای ساخت را بمراتب کمتر از 28 درجه سانتی گراد در نظر گرفت .
2 - انتخاب مصالح مناسب برای هوای گرم و خشک یا گرم مرطوب و نسبت های مطلوب
3 - خنک سازی مصالح بتن بوسیله آب پاشی و خنک ساختن بتن در تراک میکسر بوسیله یخ
4- استفاده از وسایل حمل مناسب و سر بسته که رنگ روشن دارد و یا با آب خنک می شود
5 - جلوگیری از تبخیر زیاد از سطح بتن بوسیله باد شکن و ایجاد فضای خنک در محدوده اطراف مقطع بتن ریزی
6 - استفاده از افزودنیهای روان کننده و یا کندگیر کننده و افزودنیهائی که بتوانند اسلامپ را بمدتی قابل توجه حفظ نمایند
آزمایش بتن

آزمایشگاه بتن

عمل آوری یا کیورینگ بتن چیست؟


به طور کلی عمل آوری بتن یا همان کیورینگ بتن عبارت است از، پروسه‌ای که در آن فرآیند هیدراسیون سیمان انجام شده و به دلیل وجود مستمر رطوبت و دمای مناسب، بتن با گذشت زمان سخت می‌شود. این فرآیند در بتن‌های مختلف با سرعت‌های متفاوتی صورت می‌گیرد و به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله محیط طبیعی اطراف بتن و همچنین اقداماتی که برای اصلاح این محیط مانند حفظ آب، رطوبت و یا هر دوی آن‌ها صورت می‌گیرد.
دوره عمل آوری یا کیورینگ به دوره‌ای گفته می‌شود که از ابتدای بتن ریزی آغاز شده و تا زمانی که مشخصات مورد نظر برای بتن حاصل شود، ادامه می‌یابد. هدف از عمل آوری هم جلوگیری از خروج رطوبت از بتن و همچنین در مواقع لزوم، افزایش رطوبت و حفظ دمای مناسب بتن است.
- عمل آوری بتن به چه عواملی بستگی دارد ؟
عملیات مربوط به عمل‌آوری شامل محافظت از شرایط دمائی و رطوبتی بتن است که این کار هم در عمق و هم در نزدیکی سطح بتن طی دوره‌های متوالی صورت می‌گیرد. این فرآیند دقیقاً بعد از بتن ریزی و پرداخت سطح آن، شروع می‌گردد. بتن خوب عمل‌آوری شده، همواره رطوبت مورد نیاز برای هیدراسیون مداوم و رشد مقاومت، پایداری حجمی، افزایش مقاومت در برابر سیکل‌های یخ زدن و ذوب شدن، مقاومت در برابر سایش و پوسته شدن را داراست.
ترکیب شیمیایی سیمان با آب را هیدراسیون سیمان می‌نامند.
زمان مورد نیاز برای کیورینگ بتن بستگی به عوامل زیادی دارد که عبارتند از:
1. نسبت اختلاط
2. مقاومت مشخصه
3. اندازه و شکل سنگدانه های بتن
4. شرایط آب و هوایی پیرامون بتن
5. شرایط تابش نور خورشید به بتن در آینده

روش های کیورینگ یا عمل آوری بتن


اقدامات متفاوتی در فرآیند عمل آوری قابل انجام می‌باشند که با توجه به شرایط پروژه ممکن است یک یا تعدادی از این اقدامات صورت گیرند، این اقدامات عبارتند از:
• نگهداری آب مخلوط در بتن در طول فرآیند سخت شدن اولیه بتن
• کاهش اتلاف آب مخلوط در سطح بتن
• سرعت بخشیدن به روند کسب مقاومت با استفاده از گرما و رطوبت اضافی

نمونه نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن :


گزارش شامل مشخصات پروژه
مشخصات بتن ریزی و سیمان مصرفی و حداقل مقاومت مشخصه بتن
مشخصات نمونه گیری از قبیل : ابعاد نمونه ، زمان بتن ریزی ، دمای هوا و دمای بتن ، اسلامپ ، وزن مخصوص و مقاومت فشاری بتن و ....

استانداردهای مرتبط:


لازم بذکر است که کلیه مراحل و عملیات نمونه برداری ، حمل ، نگهداری ، شکست و آزمایشات مربوطه میبایست مطابق با استانداردهای EN12390-2

و استاندارد ایران
و همچنین بررسی و ارزیابی نتایج و مطابقت با مقاومت مشخصه بتن نیز میبایست براساس ضوابط پذیرش بتن مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام پذیرد .

به بخش استانداردها و مقالات سایت مراجعه نمایید.