ارزیابی لرزه ای Building Evaluation for Earthquake


مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای


مراحل ارزیابی:


1- بازدید میدانی
2-ارسال پروپزال و شرح خدمات
3-توافق و عقد قرارداد
4-دریافت پیش پرداخت و دریافت دیتاهای موجود از ساختمان
5-شروع عملیات فنی

جهت بررسی ساختمان از نظر کنترل لرزه ای و مقاومت در برابر زمین لرزه چند اقدام باید صورت گیرد :

تجربه چند ساله مقاوم سازی در کشورمان نشان داده است از جمله مشکلاتی که در ارزیابی لرزه ای ساختمان ها با آن برخورد می شود، ارزیابی و بهسازی در تراز پی است. ارزیابی لرزه ای پی های ساختمان ها عموماً، به گونه ای بوده که منجر به تهیه طرح های مقاوم سازی بسیار حجیم در این تراز شده و این گمان پیش آمده است که ارزیابی و بهسازی پی ها با استفاده از دستورالعمل، غیراقتصادی است.
که باید یکسری راهکار مناسب و مقرون بصرفه برای آن تعیین نمود تا توجیه مناسبی داشته باشد.
همچنین بررسی استراکچر (سازه) و عوامل سازه ای است که هرکدام دستورالعمل مشخصی دارد و جهت بهسازی لرزه ای ساختمان باید حتما مورد بررسی انجام گیرد .
برخی از پروژه ها : مثل پروژه اقامتگاه سفیر استرالیا که نیاز به بازسازی سقف شیروانی و سازه ساختمان داشته همچنین بررسی نوع مصالح بکار رفته در پله های خروجی ساختمان و ..
شرح خدمات :
ارزیابی سازه از نظر نوع اتصالات و جوشکاری
برآورد و تامین اتصالات مورد نیاز از قبیل پلیتها و نبشی و لچکی و غیره
ترمیم جوش در مقاطعی که جوش ناقص داشته اند
جوشکاری و تقویت مقاطع ضعیف
انجام عملیات تست جوش پس از پایان جوشکاری و اجرای عملیات ضد زنگ و رنگ آمیزی مقاطع تقویت شده