پروژه های در حال انجام

پروژه : برج های خنک کننده پتروشیمی بوشهر


موقعیت : عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی )


موضوع : آزمایشگاه خاک و بتن مستقر در سایت : کارفرما:شرکت احداث (پتروشیمی بوشهر) مشاور:مهندس مهران خردمند شرکت دایان

پروژه اهواز میدان نفتی آزادگان

موضوع : آزمایشگاه خاک و بتن مستقر در سایت :کارفرما شرکت آسفالت طوس (شرکت نفت ) مشاور :مهندس مهران خردمند شرکت دایان

پروژه برج های مسکونی پرند

موضوع : آزمایشگاه خاک و بتن مستقر در سایت : کارفرما:تعاونی مسکن میثم نهاجا -مشاور :مهندس مهران خردمند شرکت دایان

پروژه پارک پرواز

موضوع : انجام مطالعات ژئوتکنیکی جهت احداث سرسره های بزرگ و رستوران